Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας με το όνομα «Agiokampos Business Finder» (www.agiokampos.gr), εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος».

Ο επισκέπτης του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής «χρήστης») καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση της υπηρεσίας μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης

Οι όροι «εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Διαδικτυακός Τόπος» αναφέρονται στο διαδικτυακό τόπο www.agiokampos.gr.

Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στον χρήστη που επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο και/ή συνεισφέρει στο περιεχόμενο αυτού του Διαδικτυακού Τόπου.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

Μέσω του Διαδικτυακού Τόπου παρέχεται η δυνατότητα:

 1. Να αναζητήσετε από την βάση δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου μια επιχείρηση χρησιμοποιώντας ως λέξεις-κλειδιά την επωνυμία της επιχείρησης ή το είδος ή την έδρα της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τη φόρμα που υπάρχει στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε σε κάποια από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες επιχειρήσεων που, επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες στην αρχική σελίδα.
 2. Να εντοπίσετε στον γεωγραφικό χάρτη που υπάρχει στο Διαδικτυακό Τόπο πού ακριβώς βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης που αναζητάτε και τον τρόπο να μεταβείτε σε αυτή, μέσω των παρεχόμενων συντεταγμένων.
 3. Να προωθήσετε στο Διαδικτυακό Τόπο τα στοιχεία της δικής σας επιχείρησης (ειδικότερα, επωνυμία ή όνομα, είδος και έδρα επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας και παρουσίαση της επιχείρησης), προκειμένου να συμπεριληφθεί και η δική σας επιχείρηση μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου, δεδομένου ότι η έδρα της επιχείρησης είναι στις περιοχές που καλύπτει ο Διαδικτυακός Τόπος (Αγιόκαμπος, Σωτηρίτσα, Βελίκα Λάρισας). Προς το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του Διαδικτυακού Τόπου, προκειμένου να σας αποσταλεί η φόρμα καταχώρησης και οι σχετικές οδηγίες. Διευκρινίζεται ότι η καταχώριση επιχειρήσεων στο www.agiokampos.gr γίνεται δωρεάν. Το αίτημα για καταχώρηση υποβάλλεται μόνο από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, απαγορεύεται δε ρητά η καταχώριση των στοιχείων του από τρίτο πρόσωπο κατόπιν ή άνευ ανταλλάγματος.
 4. Να αξιολογήσετε μια επιχείρηση που επισκεφθήκατε πρόσφατα, έτσι ώστε να βοηθήσετε μελλοντικούς χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου να κάνουν την επιλογή της επιχείρησης που ταιριάζει καλύτερα τις ανάγκες τους.

Δεν επιβαρύνεστε με έξοδα για την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Καταχώρηση επιχειρήσεων στο Διαδικτυακό Τόπο

Τα δεδομένα των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένα στο Διαδικτυακό Τόπο (ενδεικτικά: φωτογραφίες, λογότυπα, πληροφορίες) προήλθαν είτε από τους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων ή τις σχετικές σελίδες τους στο Facebook (www.facebook.com) ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε έχουν βρεθεί με αναζήτηση στο Ίντερνετ σε άλλους διαδικτυακούς τόπους δημοσίας χρήσης είτε έχουν δοθεί από τους ίδιους τους χρήστες/ιδιοκτήτες επιχείρησης. Η δημιουργός/υπεύθυνη του Διαδικτυακού Τόπου σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων επί των ανωτέρω δεδομένων, ευθύνη η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά από τον χρήστη/ιδιοκτήτη επιχείρησης που απέστειλε/ανάρτησε τη φωτογραφία.

Ειδικότερα, ως προς τις φωτογραφίες των επιχειρήσεων που αποστέλλονται από τους χρήστες/ιδιοκτήτες επιχείρησης, με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, χορηγούν στο Διαδικτυακό Τόπο μια απλή άδεια χρήσης και συγκεκριμένα ανάρτησης των φωτογραφιών στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο. Οι χρηστές/ιδιοκτήτες επιχείρησης, που αποστέλλουν τις φωτογραφίες δηλώνουν ότι αυτές αποτελούν έργο δικό τους ή ότι έχουν λάβει την συναίνεση του νομίμου δικαιούχου τους για την ανάρτηση αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και ότι δεν έχουν παραβιασθεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των φωτογραφιών.

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/ιδιοκτητών επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου με τις επιχειρήσεις, θα τύχουν επεξεργασίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συλλέγονται, καταχωρούνται, οργανώνονται, αποθηκεύονται), με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας, καθώς και την προώθηση υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν). Η χρήση της υπηρεσίας από αυτούς τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς το Διαδικτυακό Τόπο για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας.

Σύνδεσμοι (links) σε ιστοσελίδες τρίτων

Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνσή σας και δεν συνεπάγεται ότι ο διαδικτυακός τόπος υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Στην περίπτωση που επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι φεύγετε από το Διαδικτυακό Τόπο και ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δεν έχει κανένα έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η δημιουργός/υπεύθυνη του Διαδικτυακού Τόπου για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψή σας σε ιστοσελίδες τρίτων, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία ή βλάβη τυχόν υποστείτε. Οι παρόντες Όροι δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων. Θα πρέπει να ενεργείτε με προσοχή και να ενημερώνεστε για την πολιτική τήρησης του απορρήτου των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Κριτικές, αξιολογήσεις, σχόλια και χρήση άλλων διαδραστικών περιοχών

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας. Παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν σας ότι με την υποβολή περιεχομένου σε αυτόν το Διαδικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένων κριτικών και αξιολογήσεων για τις επιχειρήσεις, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή άλλων που περιέχονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες (συλλογικά, «Υποβαλλόμενο Υλικό»), χορηγείτε στο Διαδικτυακό Τόπο μη αποκλειστικό, μη υποκείμενο σε τέλη, διαρκές, μεταβιβάσιμο, ανέκκλητο και με δικαίωμα πλήρους εκχώρησης υποάδειας δικαίωμα (α) χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, διανομής, δημοσίευσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και δημόσιας εμφάνισης και εκτέλεσης του υποβαλλόμενου υλικού σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο, είτε είναι γνωστό σήμερα είτε επινοηθεί στο μέλλον, και (β) χρήσης του ονόματος που υποβάλλετε σε σχέση με το εν λόγω Υποβαλλόμενο Υλικό. Αποδέχεστε ότι ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να επιλέξει να συνδέσει τα σχόλιά σας και τις κριτικές σας με το πρόσωπό σας, κατά την κρίση μας. Επιπλέον, παρέχετε στο Διαδικτυακό Τόπο το δικαίωμα να διώκει σύμφωνα με το νόμο κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τα δικά σας δικαιώματα ή τα δικαιώματα του Διαδικτυακού Τόπου στο Υποβαλλόμενο Υλικό παραβαίνοντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Υποβαλλόμενο Υλικό δεν είναι εμπιστευτικό και δεν αποτελεί ιδιοκτησία.

Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει υπηρεσίες υποβολής κριτικών ή φόρουμ συζήτησης, στα οποία εσείς ή τρίτοι μπορείτε να υποβάλλετε αξιολογήσεις από εμπειρίες σας ή άλλο περιεχόμενο, μηνύματα, υλικά ή άλλα στοιχεία στο Διαδικτυακό Τόπο («Διαδραστικές Περιοχές»). Αν ο Διαδικτυακός Τόπος παρέχει τέτοιες Διαδραστικές Περιοχές, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των εν λόγω Διαδραστικών Περιοχών και τις χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη. Με τη χρήση οποιασδήποτε Διαδραστικής Περιοχής, συμφωνείτε ρητά να μην αναρτήσετε, ανεβάσετε, μεταδόσετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε, δημιουργήσετε ή άλλως δημοσιεύσετε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ο,τιδήποτε από τα ακόλουθα:

 1. Οποιοδήποτε μήνυμα, δεδομένα, πληροφορίες, κείμενα, φωτογραφίες, κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό («Περιεχόμενο») που είναι ψευδές, παράνομο, παραπλανητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, έκφυλο, υπαινικτικό κατά τρόπο άσεμνο, που αποτελεί παρενόχληση ή υποστηρίζει την παρενόχληση άλλου ατόμου, που είναι απειλητικό, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα δικαιώματα στην δημοσιότητα, που είναι υβριστικό, εμπρηστικό, δόλιο ή είναι με άλλο τρόπο αμφισβητήσιμο.
 2. Περιεχόμενο που είναι κατάφορα προσβλητικό στην διαδικτυακή κοινότητα, όπως περιεχόμενο που προωθεί τον ρατσισμό, την μισαλλοδοξία, το μίσος ή την φυσική βία οποιουδήποτε είδους κατά οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου.
 3. Περιεχόμενο που θα συνιστούσε, θα ενθάρρυνε, θα προωθούσε ή θα παρείχε οδηγίες για την διεξαγωγή παράνομης δραστηριότητας, θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, θα αποτελούσε βάση για αναζήτηση αστικής ευθύνης, θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ή που θα δημιουργούσε με άλλο τρόπο ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιοδήποτε τοπικό, πολιτειακό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο.
 4. Περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιωτικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
 5. Περιεχόμενο με το οποίο κάποιος αντιποιείται φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή με άλλο τρόπο παρουσιάζει ψευδώς σχέση με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης του Διαδικτυακού Τόπου.
 6. Μη ζητηθείσες διαφημίσεις, μαζική αλληλογραφία ή “spamming”, μετάδοση “junk mail”, αλυσιδωτών μηνυμάτων (chain letters), προεκλογικών μηνυμάτων, διαφήμιση, διαγωνισμούς, κληρώσεις, ή ανήθικες προτάσεις.
 7. Περιεχόμενο που περιλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες ή/και πωλήσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, όπως διαγωνισμούς, κληρώσεις, ανταλλαγές, διαφημίσεις.
 8. Ιδιωτικές πληροφορίες οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, επωνύμου (οικογενειακού ονόματος), διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και αριθμών πιστωτικών καρτών.
 9. Περιεχόμενο που είναι άσχετο με το θέμα του/των Διαδραστικού/ών Χώρου/ων όπου το περιεχόμενο αυτό δημοσιεύτηκε, ή
 10. Περιεχόμενο ή συνδέσεις σε περιεχόμενο που (α) παραβιάζει τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας, (β) είναι ανάρμοστο, (γ) περιορίζει ή εμποδίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από την χρήση ή την απόλαυση των Διαδραστικών Περιοχών ή του Διαδικτυακού Τόπου, ή (δ) ενδέχεται να εκθέτει το Διαδικτυακό Τόπο τους χρήστες του σε οποιονδήποτε κίνδυνο ή ευθύνη οποιασδήποτε μορφής.

Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν αναλαμβάνει και δεν υπέχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται, αποθηκεύεται ή μεταφορτώνεται από εσάς ή από τρίτον, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ούτε είναι υπεύθυνος για τυχόν σφάλματα, βλάβη της φήμης, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, παραλείψεις, αναλήθειες, βωμολοχίες, πορνογραφία ή υβρεολόγιο που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Ως πάροχος διαδραστικών υπηρεσιών, ο Διαδικτυακός Τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν αναφορές, δηλώσεις ή Περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες σε οποιαδήποτε Διαδραστική Περιοχή.

Αν και ο Διαδικτυακός Τόπος δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να εξετάζει, να επεξεργάζεται ή να παρακολουθεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται ή διανέμεται μέσω οποιασδήποτε Διαδραστικής Περιοχής, και δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το Περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες, διατηρεί το δικαίωμα, και έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, κατά την κρίση του υπεθύνου, να απομακρύνει, να εξετάζει ή να επεξεργάζεται χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται ή αποθηκεύεται στο Διαδικτυακό Τόπο οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο.

Οποιαδήποτε χρήση των Διαδραστικών Περιοχών ή άλλων τμημάτων του Διαδικτυακού Τόπου που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω, παραβαίνει τους Όρους του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και μπορεί να συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση του Περιοχομένου που έχετε αναρτήσει και την διακοπή ή την αναστολή των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε τις Διαδραστικές Περιοχές και/ή το Διαδικτυακό Τόπο. Προκειμένου να συμμορφώνεται προς νόμιμα κυβερνητικά αιτήματα, κλήσεις ή δικαστικές εντολές, να προστατεύει τα συστήματα και τους πελάτες του Διαδικτυακού Τόπου, ή να εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την λειτουργία των εργασιών και συστημάτων του, η δημιουργός/υπεύθυνη του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να μεταβαίνει σε και να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που κρίνει αναγκαία ή πρόσφορη, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, πληροφορίες προφίλ χρήστη (δηλαδή όνομα, διεύθυνση email, κλπ.), διεύθυνση ΙΡ και πληροφορίες για την κυκλοφορία, το ιστορικό χρήσης και το αναρτηθέν Περιεχόμενο. Το δικαίωμα της δημιουργού/υπευθύνου του Διαδικτυακού Τόπου να αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία θα υπερισχύει οιωνδήποτε όρων του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου.

Απαγορευμένες Δραστηριότητες

Η υπηρεσία που παρέχεται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών, φωτογραφιών ή video δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση. Η εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται.

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της δημιουργού του Παρασκευής Παπαλιάγκα. Η υπηρεσία και το περιεχόμενο (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στον Διαδικτυακό Τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Δικτυακό Τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή/και του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στη δημιουργό του Διαδικτυακού Τόπου είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ή η διαγραφή των εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στο Διαδικτυακό Τόπο ή τους σχετικούς χάρτες.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

Διαφημίσεις

Στο Διαδικτυακό Τόπο ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Διαδικτυακό Τόπο υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Επικοινωνία

Οι χρήστες/ιδιοκτήτες επιχείρησης μπορούν να επικοινωνούν με τη δημιουργό/υπεύθυνη του Διαδικτυακού Τόπου μέσω του αριθμού 6972 265908 ή στέλνοντας mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agiokampos.gr. Μέσω των ανωτέρω τρόπων επικοινωνίας, ο χρήστης/ιδιοκτήτης επιχείρησης μπορεί επίσης να επιβεβαιώνει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί ο Διαδικτυακός Τόπος στα πληροφοριακά του συστήματα, να ζητάει την διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή αυτών. Σε περίπτωση που ο χρήστης/ιδιοκτήτης επιχείρησης επιθυμεί να διαγραφεί από την βάση δεδομένων που τηρεί ο Διαδικτυακός Τόπος, θα πρέπει να αποστείλει ενυπόγραφη δήλωση διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agiokampos.gr. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου, δηλαδή, ο υπεύθυνος του Διαδικτυακού Τόπου δεν παραλάβει την ενυπόγραφη δήλωση του χρήστη/ιδιοκτήτη επιχείρησης για διαγραφή του από πληροφοριακό του σύστημα, διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.

Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο Δικτυακό Τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς. Ωστόσο, η δημιουργός/υπεύθυνη του Διαδικτυακού Τόπου δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών. Επίσης, δεν ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού.

Η δημιουργός/υπεύθυνη του Διαδικτυακού Τόπου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές, καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές, απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η υπεύθυνη του Διαδικτυακού Τόπου, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του διαδικτύου ή του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η δημιουργός/ υπεύθυνη του Διαδικτυακού Τόπου δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξαιτίας της χρήσης ή/και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας, ή/και των πληροφοριών του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Επίσης, ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς.

Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα περιεχόμενα του Διαδικτυακού Τόπου είναι πνευματική ιδιοκτησία της δημιουργού του Διαδικτυακού Τόπου Παρασκευής Παπαλιάγκα: © 2013-15 Agiokampos Business Finder. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το όνομα “Agiokampos Business Finder”, το λογότυπο και όλα τα λοιπά ονόματα ή σλόγκαν υπηρεσιών που εμφανίζονται στο Διαδικτυακό Τόπο είναι καταχωρημένα σήματα και/ή σήματα χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και/ή των προμηθευτών της ή των αδειούχων της, και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αποτελέσουν αντικείμενο απομίμησης ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της δημιουργού του Διαδικτυακού Τόπου ή του κατά περίπτωση δικαιούχου του σήματος.

Όλα τα λοιπά σήματα, καταχωρημένα σήματα, ονόματα, επωνυμίες, λογότυπα επιχειρήσεων που αναφέρονται στο Διαδικτυακό Τόπο ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους τους.

Τροποποιήσεις

Η δημιουργός/υπεύθυνη του Διαδικτυακού Τόπου έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Διαδικτυακού της Τόπου.

Σημαντικές Σημειώσεις

Η επίσκεψη του Διαδικτυακού Τόπου και η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου ,καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Λάρισας.

 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

To παρόν περιγράφει την πολιτική του διαδικτυακού τόπου www.agiokampos.gr σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των σελίδων του (εφεξής «χρήστες»).

Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και κατά τη χρήση της υπηρεσίας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί, chats, SMS κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Διευκρινίζεται ότι o διαδικτυακός τόπος www.agiokampos.gr δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών του. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ο Διαδικτυακός Τόπος ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του Διαδικτυακού Τόπου και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με το διαδικτυακό τόπο. Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο Διαδικτυακό Τόπο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτόν, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3471/06. Στοιχεία του Αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.

Χρήση cookies

Η υπεύθυνη του Διαδικτυακού Τόπου (η ίδια ή/και σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες εξειδικευμένες προς τούτο) συλλέγει πληροφορίες για την κίνηση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με σκοπό την καταμέτρηση των επισκεπτών, την εξαγωγή στατιστικών και την βελτίωση της λειτουργικότητάς του, ενδεικτικά μέσω της χρήσης cookies, web beacons κλπ. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στον Διαδικτυακό Τόπο, οι σελίδες τις οποίες επισκέπτεστε, μαζί με τα cookies που αυτές τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας.

Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας σας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχετε ζητήσει.

Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να σερφάρετε στον διαδικτυακό τόπο www.agiokampos.gr ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες της.

Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα του Διαδικτυακού Τόπου στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από το Διαδικτυακό Τόπο ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Χρήστες κάτω των 18

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο www.agiokampos.gr.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2015

Shares